แจ้งปิดปรับปรุงลู่ Sky Lane Thailand

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศปิดปรับปรุงลู่ปั่นจักรยาน Sky Lane Thailand ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับนักปั่น และการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รอบสนามที่ครบครันยิ่งขึ้น โดยจะเพิ่มลู่ปั่นใหม่ เพิ่มพื้นที่จอดรถ พร้อมสะพานจักรยาน (Bike Bridge) เชื่อมสู่โครงการจากลานจอดรถระยะยาวของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พัฒนาพื้นผิวลู่วิ่งจ๊อกกิ้ง และศูนย์บริการนักปั่น (Bike Center) ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างประสบการณ์การปั่นให้ดียิ่งขึ้น
นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตามที่ ทอท. ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนรอบเขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางขับขี่จักรยานโดยเฉพาะ มีระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท.ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และความปลอดภัยของผู้ที่รักการขี่จักรยาน โดยในช่วงแรกมีชื่อเรียกว่า “สนามเขียว”
และได้รับความนิยมจากนักปั่นที่มาใช้บริการจำนวนมาก ต่อมา ทอท.จึงได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ในการยกระดับโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยได้ร่วมกันลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเส้นทางจักรยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ซึ่งได้มีการดำเนินงานร่วมกันเป็น “โครงการลู่ปั่นจักรยานรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” หรือ Sky Lane Thailand โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นจากสังคมของคนปั่นจักรยาน จึงได้มีการพัฒนาลู่ปั่นจักรยานที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับกลุ่มผู้มาใช้บริการที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น ทั้งนักปั่นมืออาชีพ และนักปั่นทั่วไป โดยได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา
ตลอดระยะเวลา 1 ปี 3 เดือนที่โครงการฯ ได้เปิดให้บริการโครงการฯ สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักปั่นได้สัมผัสอย่างแท้จริง ซึ่งประกอบด้วย ลู่จักรยานรอบใหญ่ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงลู่ปั่นซ้อม การนำ SNAP สายรัดข้อมือที่ใช้เทคโนโลยี RFID มาใช้เพื่อความปลอดภัยและความคล่องตัวของนักปั่น ขยายช่วงเวลาให้บริการ (6.00 น. -19.00 น.) สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ พื้นที่ลานจอดที่ได้มาตรฐาน สร้างจุดพักในลู่ใหญ่และห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักปั่น โดยที่นักปั่นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งปัจจุบัน Sky Lane Thailand นับว่าเป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางหลักของนักปั่น จากจำนวนนักปั่นที่มาใช้บริการซึ่งมีถึง 2,000 – 3,000 คนในวันธรรมดา และในวันหยุดสุดสัปดาห์เพิ่มสูงถึง 5,000 – 10,000 คน ซึ่งจะหนาแน่นมากในช่วงเช้าและช่วงเย็น”
ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากสถิติการใช้บริการ
จะเห็นว่าขีดความสามารถในการรองรับจำนวนนักปั่นที่มีมากขึ้นทุกวันนั้น อาจเริ่มรองรับได้ไม่เพียงพอ ทั้งในส่วนของลู่ปั่น และลานจอดรถซึ่งได้จัดพื้นที่ไว้ 1,500 คัน ทอท. และธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งใจที่จะดำเนินโครงการฯ และพัฒนาโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง สร้างประสบการณ์การปั่นให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการวางแผนพัฒนาโครงการฯ อยู่แล้วทั้งการขยายขีดความสามารถในการรองรับนักปั่นและการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่ครบครันยิ่งขึ้น และเพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว ปลอดภัย และเสร็จสิ้นตามแผนงาน  ที่วางไว้ กินเวลาการให้บริการน้อยที่สุด โครงการฯ จำเป็นต้องประกาศปิดโครงการฯ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงลู่ปั่นจักรยานและส่วนอื่นๆ รอบสนาม และจะเปิดบริการใหม่อีกครั้งในกลางเดือนพฤศจิกายน 2560 หรือเป็นเวลาราว 7 เดือนครั้งนี้นับว่าเป็นระยะเวลาที่ไม่นานเมื่อเทียบกับการปิดปรับปรุงครั้ง สนามเขียว (ซึ่งในครั้งนั้นใช้เวลาปิดปรับปรุง 6 เดือน) และยิ่งคุ้มค่ากับการรอคอยเมื่อเทียบกับสิ่งใหม่ๆ ที่จะมีเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย และที่สำคัญเรายังคงให้บริการนักปั่นและประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย”
ทอท. และธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เผยถึงสิ่งใหม่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะมีเพิ่มเติมเมื่อกลับมาเปิดให้บริการ ประกอบด้วย
เพิ่มลู่ปั่นใหม่ คู่ขนานไปกับลู่ปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักปั่นหลากหลายสไตล์ และจะช่วยรองรับจำนวนนักปั่นที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งลดการเกิดอุบัติเหตุในสนาม
เพิ่มพื้นที่จอดรถพร้อมสะพานจักรยาน (Bike Bridge) เชื่อมสู่โครงการฯ : จากลานจอดรถระยะยาวของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีพื้นที่จอดรถมากถึง 3,500 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่จอดรถซึ่งอาจไม่เพียงพอ และเมื่อจอดรถแล้วสามารถปั่นจักรยานเข้ามายังสนามได้ทันที
เพิ่มจุดปฐมพยาบาลที่จุดพักที่ 2 ในลู่ใหญ่
สร้างจุดนั่งพักที่มีหลังคาใกล้ลู่ปั่นเล็ก : เนื่องจากตอนนี้มีเด็กๆ มาปั่นที่ลู่เล็กกันมากขึ้น เราจึงจัดพื้นที่นั่งพักนี้ให้พ่อแม่ได้ดูแลลูกระหว่างปั่นอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
พัฒนาพื้นผิวลู่วิ่งจ๊อกกิ้ง ที่ขนานไปกับลู่ปั่นเล็กให้มีพื้นผิวที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
ศูนย์บริการนักปั่น (Bike Center) ซึ่งประกอบด้วย ฟู้ดคอร์ท  ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม  ร้านอุปกรณ์จักรยาน  ร้านฝากและซ่อมจักรยาน
ก่อนที่ Sky Lane Thailand จะปิดปรับปรุงในวันที่ 11 เมษายนนี้ ทอท. และธนาคารไทยพาณิชย์ เตรียมจัดกิจกรรมปั่นส่งท้าย ในวันที่ 8-9 เมษายน 2560 นับเป็นงานที่ท่านจะได้มาพบปะเพื่อนนักปั่น และรับของที่ระลึกจากโครงการฯ  จึงอยากเชิญชวนท่านนักปั่นมาร่วมปั่นและร่วมกิจกรรมกับเราครั้งนี้ ก่อนกลับมาเจอกันอีกครั้งกลางเดือนพฤศจิกายน 2560
สามารถติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงโครงการฯ และประกาศอื่นๆ อย่างเป็นทางการ ได้ที่ Facebook fan page Sky Lane Thailand สำหรับนักปั่นที่มองหาเส้นทางปั่นใหม่ๆ ในช่วงที่โครงการ Sky Lane Thailand ปิดปรับปรุงนั้น ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ Bike.SCB ซึ่งมีการแนะนำเส้นทางปั่นอื่นๆ พร้อมทั้งให้นักปั่นสามารถแชร์เส้นทางปั่นใหม่ๆ ของท่านเองได้ด้วย ก่อนจะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ Sky Lane Thailand
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s