กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม – ดีป้า นำเทคโนโลยี…